Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

BEVESTIGING en INTREDE DS. G. den DULK

 

Redactie een in waarheid

03-06-23

 

 

Persbericht bevestiging en intrede ds. G. den Dulk

 

Op D.V. zondag 18 juni 2023 zal de bevestiging en intrede van ds. G. den Dulk plaatsvinden.

 

De kerkenraad en gemeente van de DGK Rijnsburg e.o. zijn blij en dankbaar dat zij een predikant ontvangen in de persoon van drs. G. den Dulk. Hij is vanaf het begin van de samenkomsten van onze gemeente, dus sinds 31 oktober 2021, voorgegaan in de erediensten. Vanaf de instituering van onze gemeente  30 oktober 2022 is  hij voorgegaan op basis van een door de classis Zuidwest van de DGK verleend preekconsent.

 

De kerkenraad en gemeente zijn tot de overtuiging gekomen dat het in het belang van de opbouw van de gemeente goed is als hij het ambt van predikant in onze gemeente gaat bekleden. Br. G. den Dulk heeft het bij acclamatie op hem uitgebrachte beroep aanvaard. Het ambt kan in deeltijd vervuld worden.

 

Het peremptoir examen is door de classis Zuidwest op 27 mei jl. afgenomen en deze classis heeft besloten br. G. den Dulk toe te laten als predikant in De Gereformeerde Kerken (hersteld).

Ds. G. den Dulk heeft zijn theologische opleiding gevolgd aan de Theologische Universiteit Kampen (in 1990 afgestudeerd) en is daarna godsdienstleraar geworden aan de GSR in Rotterdam. Hij heeft gedurende een tiental jaren een preekconsent gehad in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en is in veel kerken voorgegaan.

 

De bevestiging zal plaatsvinden op 18 juni a.s.in de morgendienst die aanvangt om 10 uur. Ds. M. Sneep predikant van de DGK Groningen, zal als bevestiger optreden.

De intrede van ds. G. den Dulk zal plaatsvinden in de middagdienst om 15.30 uur.

 

De diensten worden gehouden in de aula van de ds. G. Voetiusschool, Louise de Colignylaan 1, 2224 VT, Katwijk.

Uw wordt van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen.

Als u voornemens bent om één van deze diensten bij te wonen dan verzoeken wij u dit te melden bij de scriba: E. Fakkel  E-mail: scriba@dgkrijnsburg-eo.nl