Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Nogeens: oproep GKB

 

Redactie een in waarheid

14-11-13

 

De vereniging Gereformeerde Kerk Blijven (GKB) heeft de brief met een oproep aan de vrijgemaakte synode van Ede 2014 gereed. Daarin wordt dringend gevraagd terug te keren van de weg die nu in een heel aantal zaken wordt gevolgd.

 

Velen in onze kerken hopen op en bidden om een verandering van koers die de kerken al jaren volgen en waarin steeds duidelijker wordt dat de GKv een kerk in verval is. Een kerkgemeenschap waarin het Woord van God niet meer overal het volstrekte goddelijke gezag heeft. Het meest recente voorbeeld daarvan is het voorstel dat het deputaatschap Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie deed om alle kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen. Inmiddels ligt er ook een voorstel van andere deputaten om de weg naar eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken in te slaan, terwijl nog steeds hun daadwerkelijke trouw aan de gereformeerde belijdenis in geding is en alle ambten er opengesteld zijn voor vrouwen.

Het lijkt ons goed het initiatief van Gereformeerde Kerk Blijven te steunen als een signaal aan de kerken om terug te keren want voortgaan op de huidige weg blijft niet zonder ernstige kerkelijke gevolgen. Broeders en zusters die het initiatief ondersteunen wordt gevraagd hun naam er aan te verbinden.

Voor ondertekening komen in aanmerking broeders en zusters die (a) lid zijn van de GKv, en (b) hun naam én woonplaats vermelden. Sluitingstermijn voor ondertekening is 24 december 2013.

Website www.gereformeerdekerkblijven.nl, knop Contact.

 

Lijsten met handtekeningen (incl volledige namen en adressen) kunnen als men niet over internet beschikt verstuurd worden naar ds. Visser (Albertijn 43, 8253 BC Dronten, of j.visser225@chello.nl)