Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

GS Meppel Berichten

 

D.J. Bolt

18-03-17

 

De generale synode Meppel van de GKv staat volop in de schijnwerpers. Wat zal deze synode voor besluiten nemen op een heel aantal belangrijke koersbepalende dossiers?

In de kerkelijke bladen en dagbladen worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.

 

In deze publicatie hopen we regelmatig samenvattingen en indrukken te geven van wat we elders vonden. We doen dat door dit document steeds een update te geven met nieuwe berichten die dan bovenaan worden geplaatst. De nieuwste informatie wordt daarbij steeds van de vorige gescheiden door een getrokken streep en de editiedatum.

 


 

Editie 18-03-17

 

Opheffing deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training

ND 10/03/17

 

Er leven zorgen in de GKv over de toekomst van de zending. De generale synode Meppel (GSM) vroeg zich af of de kerkleden zich nog bij het zendingswerk betrokken (blijven) weten. Ouderen misschien wel maar jongeren worden steeds minder bereikt voor dit werk, ze hebben niet zoveel met 'het instituut' kerk en zending.

 

De synode besloot het deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training op te heffen.  De Verre Naasten (DVN) blijft als uitvoerende landelijke organisatie wel actief maar krijgt dus als organisatie geen meer aandacht van vrijgemaakte synoden.

Plaatselijke kerken kiezen nu zelf waaraan ze hun zendingssteun geven. Soms kiezen ze niet voor DVN maar voor andere organisaties.

 

Nieuw deputaatschap Diaconale Zaken

ND 10/03/17

 

De vrijgemaakt-gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken gaan in een gezamenlijk Deputaatschap Diaconale Zaken verder coöpereren op diaconaal gebied.