Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 22 - Revisieverzoek Bunschoten-Oost


D.J. Bolt
11-06-11

Op 4 juni 2011 besprak de synode te Harderwijk een revisieverzoek van de GKV Bunschoten-Oost t.a.v. de procedure waarmee een algehele herziening van de kerkorde tot stand wordt gebracht.

 

Het moderamen bereidde de bespreking voor met een conceptbesluit.

 

Revisiezoek Bunschoten-Oost

 

Moderamen - Ds. Harmannij

Is dit de tweede brief van Bunschoten-Oost tegen de procedure van GS Zuidhorn? Maar in Zwolle-Zuid is een projectplan aangenomen, als uitbreiding op Zuidhorn. Dus het is niet nodig over Zuidhorn zorgen te maken. Wij hebben op deze synode ook nog weer tot een extra raadpleging van de kerken besloten. Over de Werkorde spreken we volgende jaar verder.

 

Ds. Feijnen

Moet ons eigen besluit niet toevoegd worden aan de grond?

 

Ds. Harmannij

Voordat de brief geschreven werd was er al een besluit van de synode Zwolle-Zuid. Wij hebben nu ook zelf in die lijn besluiten genomen. Het is niet nodig het voorgesteld conceptbesluit daarop aan te passen.

 

Preses

Er wordt bezwaar tegen 2002 gemaakt. Maar er is een andere procedure gekomen. Wat wij doen is een uitwerking van Zwolle-Zuid.

 

STEMMING

 

Besluit: aanvaard, VaaT00O00.

 


Bijlage

 

Conceptbesluit inzake 36-R-6 (Bunschoten-Oost)

 

Materiaal:

verzoek van de kerk te Bunschoten-Oost d.d. 13 februari 2011 om herziening van het besluit van de GS Zuidhorn 2002 inzake de procedure voor wijziging van de kerkorde (Acta, art. 19); de kerk te Bunschoten-Oost acht de door de synode van 2002 vastgestelde procedure niet adequaat voor de nu plaatsvindende algehele herziening van de kerkorde.

 

Besluit:

aan het verzoek van de kerk te Bunschoten-Oost niet te voldoen.

 

Grond:

voor de algemene herziening van de kerkorde is een apart projectplan vastgesteld waarin recht wordt gedaan aan de inbreng van de kerken (Acta GS 2008, art. 16, besluit 7; het projectplan is als bijlage 3.1 opgenomen de Acta).