Ethiek

Synodeverslagen

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Synodeverslag week 23 - Verklaring ds. H.G. Gunnink

 

D.J. Bolt
18-06-11

Op de besloten synodevergadering van vrijdag 3 juni kwam de omstreden benoeming van ds. S. Paas aan de Theologische Universiteit te Kampen aan de orde. Na afloop van deze vergadering vertrok afgevaardigde ds. H.G. Gunnink.

 

Op 10 juni kreeg ds. Gunnink, na de gebruikelijke christelijke opening van de synodevergadering, op zijn verzoek de gelegenheid een publieke en een vertrouwelijke verklaring af te leggen. De eerste geven hier weer.

 

Ds. Gunnink

  1. Ik ben vrijdag vertrokken, niet vanwege het niet aanvaarden van mijn voorstel (...) ook al betreur ik dat mijn voorstel niet aanvaard werd. Over deze publieke zaak heb ik ook met anderen gesproken.
  2. Ik ben wel vertrokken, omdat ik het aanvaarden van Besluit 1 onjuist vond. Ik was van mening dat er strijdigheid bestond tussen dingen die dr. Paas (niet alleen in zijn dissertatie) geschreven heeft en wat wij als gereformeerde kerken belijden inzake het gezag van de Heilige Schrift. Mijn mening is sinds vrijdag op dit punt niet veranderd. Ook kon en kan mijns inziens niet volstaan worden met een formeel besluit. Ik vind daarom ook nu nog dat Besluit 1 onjuist is.
  3. Ik ben op de synode weer terug, ondanks mijn gevoelen dat ik zojuist verwoord heb. Ik heb mij beraden en ik kom terug op de synode, omdat:
    - ik niet kon vertrekken zonder daarvoor duidelijk rekenschap af te leggen;
    - ikzelf de volle ruimte blijf houden om na de synode publiekelijk kritisch te spreken over besluiten die door deze vergadering genomen zijn. Door weg te blijven zou ik na deze synode in mijn vrijheid belemmerd kunnen worden met de tegenwerping: 'hij is toen weggelopen, hij heeft nu geen recht van spreken meer'.
  4. Ik heb mij verwonderd over het wereldkundig maken van mijn weggaan, zonder dat er met mij overleg gepleegd is. Zelf heb ik in de vijf contacten die de pers met mij gelegd heeft, gereageerd met: 'geen commentaar'.
  5. Of ik het werken hier kan volhouden, zal moeten blijken. Lukt mij dat niet, bijvoorbeeld vanwege mijn emoties, dan zal ik dat als oorzaak opgeven van een eventueel vertrek.

Deze 'Verklaring' zie ik graag opgenomen in de Acta.

Preses

Ik dank u. Ik heb respect voor uw verklaring en hoop dat u de kracht zult vinden om uw werk hier te doen.

 

[Hierna werd de vergadering voor een kort ogenblik geschorst. De aanwezige media maakten van de gelegenheid gebruik een kopie van de publieke verklaring te halen bij ds. Gunnink. De preses stelde deze evenwel onder embargo].

 

Preses

In de publieke verklaring komt in het eerste punt een opmerking voor die behoort tot informatie van de besloten vergadering en dat punt is dus vertrouwelijk. Ik wijs in dit verband op art. 13 van het synodereglement voor de media t.a.v. vertrouwelijke informatie.