Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Geloofsbelijdenissen

 

N. van Dijk

21-04-12

 

Het thema van 'Wegwijs' (uitgave van de Gereformeerde Bijbelstudiebond) van maart/april is de geloofsbelijdenis van Athanasius.

In het artikel 'waarom belijdenissen' van ds. K. Batteau wijst hij op het belang van belijdenissen. Vanaf de Reformatie in Nederland in de zestiende eeuw is het een bewuste keus geweest om confessionele kerken te zijn. Door het uitspreken van belijdenissen maak je duidelijk aan God, jezelf en de wereld wat je gelooft. Jezus roept ieder persoonlijk, maar ook al Zijn discipelen op tot een belijden van Zijn naam in de wereld.

De apostel Johannes vermaant niet iedere geest te vertrouwen, er zijn ook valse profeten. In 1 Joh. 4:1-3 staat:

 

'Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen - nu al is hij in de wereld'.

Door ons te houden aan de belijdenissen van de kerk van lang geleden houden we een band met de 'kerk van alle tijden'.

 

Ds. Batteau denkt dat de Geloofsbelijdenis van Athanasius de minst bekende van de oude belijdenissen is, maar die is daarom niet minder belangrijk. De toon van deze belijdenis is dreigend: wie niet gelooft in de Drie-eenheid en in de vleeswording van Jezus gaat verloren!

Dit soort geluiden horen we steeds minder in onze kerken, maar de Here Jezus spreekt zelf op diverse plaatsen in de evangeliën deze dreigende taal. De Here Jezus beklemtoont zelf ernstig de noodzaak van een inzichtvol geloof in God en in Hem als God en ware Verlosser. Hij waarschuwt voor de consequenties van ongeloof.

Dit te belijden is niet modieus, maar wel Bijbels. Ook in gesprekken met vrijzinnige christenen, moslims en Jehova's getuigen moet de persoon van Christus en de Drie-eenheid ter sprake komen.

 

In een volgend artikel dat gaat over de dreigende taal in de Geloofsbelijdenis van Athanasius, zegt ds. M. de Meij dat deze taal wel de leer van de Bijbel is. Deze leer maakt het leven gezond, dwaalleer maakt het leven kapot:

 

"Als je aan Gods Woord gaat sleutelen, krijg je ontsporingen. Dat is in de eerste eeuwen gebeurd. Toen is men bv. gaan sleutelen aan de twee naturen van Jezus. En je ziet het doorwerken. De gevolgen zijn ernstig, want als je niet gelooft dat Christus God is, hoe kan Hij dan betaald hebben voor jouw zonden?". 

 

Ook ds. W.B. van der Wal noemt de taal van de Geloofsbelijdenis van Athanasius ernstig. Maar je mag het feit dat de deur van het koninkrijk voor jou gesloten blijft, als je afwijst wat God in de Bijbel zegt, niet wegmoffelen. Het is heel pijnlijk dat in bijvoorbeeld de PKN verkondigd mag worden dat God niet bestaat. Dan ben je echt de weg wel kwijt.

 

Op de vraag of we niet genoeg hebben aan één belijdenis, antwoordt ds. De Meij dat alle drie de belijdenissen nog steeds actueel zijn en absoluut bruikbaar in onze tijd. Ook de zinnen dat je verloren gaat als je Gods Woord niet bewaart, tonen aan hoe belangrijk de gezonde leer is. In deze tijd is er meer oog voor de mensheid van Jezus, dan voor Zijn godheid, dat lijkt warmer, persoonlijker.

In de moderne theologie hebben veel mensen een vaag godsbeeld: "Bij alles wat er misgaat ziet men niet meer een God die ingrijpt of regeert".