Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Katwijk

 

Redactie een in waarheid

06-11-21

 

In de kleine GKv van Katwijk (137 leden) is een scheuring ontstaan. De afgescheiden broeders en zusters gaven dit persbericht uit.

 

Afscheiding in Katwijk

 

Een aantal leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Katwijk hebben deze kerk verlaten. Op zondag 31 oktober hebben zij apart vergaderd.

 

Aanleiding

 

De aanleiding is het besluit van de kerkenraad van de GKv Katwijk “om de door synode genomen besluiten met betrekking tot man, vrouw en ambt te ratificeren en daarbij in de GKv van Katwijk te blijven vasthouden aan de “klassieke” exegese”. Dat betekent dat de GKv Katwijk geen vrouwen in het ambt van ouderling zal roepen en geen vrouwen in het ambt van predikant zal toelaten.

De kerkenraad motiveert dit besluit als volgt: het besluit is een eyeopener en tegelijk brengt het de kerkenraad in verlegenheid. Er is volgens de kerkenraad geen sprake van een nieuwe hermeneutiek: beide opvattingen (‘ja’ en ‘nee’ voor de vrouw in het ambt) kunnen volgens de kerkenraad naast elkaar bestaan en zijn niet kerkscheidend.

 

Besluit tot afscheiding

 

Nu de kerkenraad heeft besloten het besluit van de synode Goes 2020 te ratificeren is er op woensdag 27 oktober een vergadering belegd om met verontruste broeders en zusters te spreken over de ontstane situatie. Unaniem was men van mening dat het besluit van de kerkenraad een onjuist besluit is. Een aantal aanwezigen heeft besloten een oproep aan alle gemeenteleden van de GKv Katwijk te doen om apart te gaan vergaderen en over te gaan tot afscheiding van de GKv van Katwijk.

Een aantal leden heeft gevolg gegeven aan deze oproep omdat zij het niet kunnen verantwoorden dat mensen bepalen wat God in Zijn geïnspireerde Woord zegt. De Heilige Schrift is duidelijk en spreekt zichzelf nooit tegen. De uitspraak van de Synode 2020 is in strijd met Gods Woord. Daarbij bestaan al langer bezwaren tegen de gevolgde koers van de laatste twee synoden en de fusie met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

 

Diensten  

 

Op zondag, 31 oktober 2021, is apart vergaderd. Ds. H.Sj. Wiersma van de Hersteld Gereformeerde Kerk van Bunschoten-Spakenburg, is met toestemming van zijn kerkenraad voorgegaan in de kerkdienst van zondagmorgen. ‘s Middags is br. G. den Dulk voorgegaan in de dienst. Zowel ’s morgens als ’s middags waren er ca. 30 mensen aanwezig. Het ligt in het voornemen in de komende periode apart te blijven vergaderen in een aula van een schoolgebouw in Katwijk of een andere locatie. De diensten beginnen om 10 uur en om 16.30 uur.

 

Informatie:

P. van den Akker

Tel. 071-3411629

E-mail: pvda2224dk@gmail.com

 


 

In de Nieuwsblad van de Hersteld Gereformeerd Kerk te Bunschoten-Spakenburg vonden we het volgende bericht.

 

I

De kerkenraad is om hulp gevraagd door een aantal verontruste GKv-ers uit Katwijk. De kerkenraad van de GKv in die plaats heeft onlangs besloten om het synodebesluit over de vrouw in het ambt te aanvaarden. In Katwijk en omliggende plaatsen bestaat al langer een comité van broeders en zusters die verontrust zijn over de koers van de GKv. Het besluit om de vrouw in het ambt te aanvaarden, is voor hen aanleiding om niet langer in de GKv te blijven. Ze gaan een aparte gemeente vormen, die zich (net als wij) zo snel mogelijk bij de DGK en GKN wil aansluiten. Ze beginnen daarom D.V. aanstaande zondag met het beleggen van kerkdiensten in Katwijk. De HGK-BS is gevraagd hulp te bieden bij de eerste dienst. Ds. Wiersma zal D.V. voorgaan en br. Cees de Graaf zal als ouderling aanwezig zijn.

We vinden het belangrijk deze hulp te bieden aan de broeders en zusters in Katwijk, in dankbaarheid voor de stap die nu gezet gaat worden. We hebben ds. C. Koster van de DGK-Lansingerland bereid gevonden in de morgendienst bij ons voor te gaan. Fijn dat we op deze wijze kunnen samenwerken.

We bidden de HEERE om zijn Zegen en dat de gemeente-in-wording in Katwijk en omstreken mag groeien in geloof en leven met de HEERE en ook mag groeien in aantal.

 


 

In de editie jaargang 2 - 35 van 5 november jl:

 

Katwijk

 

De groep van verontruste GKv-ers in Katwijk heeft afgelopen zondag de eerste kerkdiensten mogen houden.

Het initiatief was uitgegaan van 6 leden van de GKv Katwijk, die zich onttrokken hadden. De opkomst zowel ’s morgens als ’s middags was bemoedigend: er waren zo’n dertig belangstellenden. Het waren emotionele diensten van broeders en zusters die soms lange tijd geen kerkdiensten meer hadden bezocht. De komende tijd wordt groei verwacht vanuit Rijnsburg, omdat ook de kerkenraad van de GKv in die plaats afgelopen maandag bekend maakte dat ook zij de besluiten van de synode over vrouw en ambt accepteren. Aanstaande zondagmiddag hoop ik nogmaals in Katwijk voor te gaan om de gemeente in wording te helpen.