Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 16

 

D.J. Bolt/CERE

11-03-23

 

Hoe staat het er bij met de hulpverlening aan vluchtelingen en ook aan gemeenteleden van de ERE kerken die door de oorlog in Oekraïne in de problemen komen?
De maandelijkse fotoreportage laat ons er weer iets van zien en horen. 

 

- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag hulpverlening

 

8 maart 2023

 

Beste broeders en zusters!

 

Ongelooflijk hoe snel de tijd vliegt! Er is meer dan een jaar verstreken sinds het begin van de oorlog. Gedurende dit jaar moesten meer dan 100.000 mensen sterven, het leven van veel mensen werd zowel fysiek als mentaal geruïneerd. Élke inwoner van het land werd op de een of andere manier beschadigd door de vele zorgen, angsten en onzekerheden.

 

We danken God dat de elektriciteitsvoorziening in Subcarpatia is gestabiliseerd: er zijn geen stroomstoringen meer, daar zijn we heel blij mee. Maar helaas blijven veel andere moeilijkheden er nog wel. Zo zijn er veel oude mensen thuis die hun dagen in eenzaamheid doorbrengen. Veel kinderen lijden onder de afwezigheid van hun vaders omdat hij naar een ander, vreemd land is gevlucht of vecht aan het front. Studenten die in het buitenland studeren, kunnen niet naar huis reizen en hun ouders en grootouders bezoeken. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die het dagelijks leven voor velen moeilijk maken.

 

In februari bezochten we ook weer de vluchtelingen. Met de donaties die we van jullie ontvingen, kochten we voedsel voor hen. We maakten voedselpakketten klaar voor de gepensioneerde vluchtelingen in Nagybakta. Zij wonen niet meer in overheidsfaciliteiten maar huren zelf appartementen. Maar de huurprijzen zijn erg hoog, terwijl verschillende appartementen in nogal slechte staat zijn. Veel gepensioneerden hebben het moeilijk om de huur te betalen. Daarom zijn ze heel blij met alle hulp die we achttien ouderen konden bieden.

 

 

 

 

Naast vluchtelingen hebben we ook hulp geboden aan leden van onze kerken.

Ik wil jullie graag twee mensen die ook in Nagybakta wonen, aan jullie voorstellen: Izabella Lőrinc en  haar man.

Hun situatie is niet veel beter dan die van een vluchtelingengezin. Hij heeft diabetes en daardoor zijn gezichtsvermogen verloren. Hun pensioen en andere kleine inkomsten zijn niet genoeg voor voedsel, nutsvoorzieningen en de medicijnen voor haar man in de winterperiode, en hebben daarom financiële steun nodig. Ze zijn erg dankbaar voor de hulp die ze krijgen.

 

Boriska Balega is ook lid van de kerk in Nagybakta. Boriska is moeder van zeven kinderen, ze heeft vier dochters en drie zonen. Alle zonen zijn momenteel in het buitenland vanwege de oorlog in Oekraïne.
Enkele jaren geleden liep Boriska een gebroken been op waarvan ze niet meer is hersteld. Het gevolg was dat ze haar baan verloor.
Haar jongste zoon studeert nu aan een middelbare school in Hongarije, waardoor de kosten van het gezin zijn gestegen. Omdat ze alleen van het inkomen van haar man moet leven, is de steun die ze via jullie ontvangt ook van grote waarde voor hen.

4

 

In hetzelfde dorp gaan twintig vluchtelingenkinderen naar de kleuter- en basisschool. De schooldirecteur vroeg of het mogelijk was om de kinderen wat fruit geven, erg belangrijk in de winter. We gingen boodschappen doen en maakten er pakketjes van voor de kinderen. Ze waren er erg blij mee.

 

 

Maar, zoals we misschien al eerder hebben gezegd, we proberen ook op andere manieren te helpen. Zo hebben we een moeder en haar dochter uit Odessa geholpen met hun reis. Ze verlieten hun huis bijna een jaar geleden, en verbleven meer dan tien maanden in Hongarije. Het kleine meisje heeft haar vader sindsdien niet meer gezien. We reden ze van Hongarije naar Oekraïne, en hielpen ze op een station in een trein naar Odessa. We verwachten dat ze na het bezoek aan Odessa weer terug reizen naar een veilig Europees land.

 

Attila bracht vlees naar de Asztély-vluchtelingen, ze vroegen om hulp. Een aantal van hen heeft al werk gezocht. Sommigen hebben dat ook gevonden en zijn aan het werk gegaan. Ook zij kunnen op dit moment niet naar huis, ze moeten wachten op het einde van de oorlog. Meer dan tien man hebben maandenlang in één kamer moeten wonen.

 

 

Als we naar deze foto's kijken zien we broederlijke liefde die jullie voor ons hebben. Die jullie ertoe heeft bewogen om de Oekraïense vluchtelingen en ons te helpen. We zijn God dankbaar dat we met jullie kunnen samenwerken voor het welzijn van anderen, tot eer  van God in deze moeilijke tijden.

 

Dank voor alles!

God zij met ons allen!

 


 

Stand van zaken

 

De oorlog is inmiddels meer dan een jaar bezig. Onvoorstelbaar intens leed is over het Oekraïense volk gekomen. En nog is het einde niet in zicht. Groot is de onzekerheid hoe het verder zal gaan. Gaat bijvoorbeeld ook China zich er met wapenleveranties mee bemoeien? Waardoor het conflict nog steeds meer wereldproporties krijgt? Met mogelijk catastrofale gevolgen?

 

De vorige keer vroegen we ons bezorgd af wat de russen op de eerste 'verjaardag' van de oorlog zouden doen. Gelukkig hebben ze het niet 'gevierd' met een explosie van geweld. Maar enkele weken er na vlogen er al wel weer meer dan 80 raketten door de lucht op energievoorzieningen waarbij ook burgerdoelen werden geraakt en slachtoffers vielen. En denk aan de soldaten aan het front van Bachmoet waar zij dag en nacht bitter koud in loopgraven 'wonen'…

Waar is het eind?
 

We hebben afgelopen week 'biddag' gehad. Om de Heere in het bijzonder te vragen om zijn zegen over 'gewas en arbeid'. Van Hem is immers alles afhankelijk. In het gebed werd ook voorbede gedaan voor de wereld in nood, voor Oekraïne, voor de gevolgen van de aardbeving Turkije en Syrië. Laten we het niet vergeten nu langzamerhand deze geweldige gebeurtenissen weer naar de achtergrond van het dagelijkse veilige leven dreigen te gaan. Laten al onze dagen biddagen zijn waarin we aanhoudend de nood van landen en volken, materieel én geestelijk, voor de Heere brengen. Ook die van ons welvarende maar sterk seculariserende land. Want dat laatste is onze grootste nood. 

 

Financiën

 

We kunnen nog steeds vooruit met de financiële ondersteuning van vluchtelingen en broeders en zusters in de gemeenten van de ERE die door de oorlog ook in de problemen komen, zie het fotoverslag hierboven.


In Assen in een 'benefietkorenconcert' gehouden. De ruimhartige opbrengst werd bestemd voor de gemeenten van het ERE kerkverband als een extra ondersteuning. Prachtig! 

 

Wilt u een actie starten t.b.v. de noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen verwarring ontstaat. Email: info@eeninwaarheid.info.

 

 

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

 

Giften kunnen worden overgemaakt op

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

 

Vertalingen: DJB