Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Einde relatie FRCSA – GKv

 

Redactie een in waarheid

27-05-23

 

We ontvingen een bericht over de beëindiging van de zusterkerkrelatie tussen de Free Reformed Churches in South Africa en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De inhoud van brief publiceren hier met toestemming.

 


 

 

Deputies for Relations with Churches Abroad

c/o. Mrs. G.W.C. van den Berg-Kroeze

Bloukeurstraat 17

Blommendal

BELLVILLE 7530

South Africa

 

6 mei 2023

 

Aan: De Gereformeerde Kerk

 c/o predikant@mdijkstra.com

 

Geliefde broeders in Christus

 

Re: Beëindiging zusterkerkrelatie met de GKv

 

U weet wellicht dat de Vrije Gereformeerde Kerken van Zuid-Afrika (FRCSA) voortdurend hun zorgen hebben geuit over de theologische ontwikkelingen in onze zusterkerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), verder GKv. Deze zorgen werden zowel geuit door FRCSA-afgevaardigden die de GKv-synodes bijwoonden als door brieven van afgevaardigden. De zorgen hebben voornamelijk betrekking op de manier waarop de Bijbel wordt gebruikt, die het gezag van de Schrift ondermijnt.

Helaas hebben reacties op onze zorgen deze niet weggenomen terwijl de ontwikkelingen in de GKv op dit gebied wel verder gingen. Het besluit van de GKv om zich te verenigen met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) vormde een bevestiging en versterking van deze ontwikkelingen.

 

Het doel van een zusterkerkrelatie is om elkaar te ondersteunen bij het handhaven, verdedigen en bevorderen van de waarheid van de Schrift. Onze laatste synodes zijn tot de conclusie gekomen dat de besluiten van de synodes Meppel en Goes van de GKv het gezag van de Schrift hebben ondermijnd. Ook zien we een gevaar in het blootstellen van onze kerken aan de huidige lijn van theologisch denken in de GKv.

Volgens een besluit genomen op Synode Belhar 2021, Artikel 34, Besluit 4 en Grond 4.b zal er een einde komen aan de FRCSA zusterkerkrelatie met de GKv wanneer deze zich samen met de Nederlands Gereformeerde Kerken verenigt in een nieuw kerkverband. Deze vereniging is op 1 mei 2023 tot stand gekomen en kreeg als naam Nederlandse Gereformeerde Kerken. Onze zusterkerkrelatie met de GKv is dus per 1 mei 2023 beëindigd.

 

Wij willen u als zusterkerken en kerken waarmee wij corresponderen, informeren over deze ontwikkeling en vragen onze broeders en zusters in Nederland in uw gebeden te gedenken.

 

In Christus verbonden

 

Gwen van den Berg, namens de DRCA van de FRCSA

 

 

[vertaling uit Engels, djb]