Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

De GKv is niet meer

 

Redactie een in waarheid

27-05-23

 

Op zijn Reformed Christian Blog and Resource Page publiceerde

dr. W. Bredenhof 9 mei 2023 een blog over de fusie GKv/NGK. We laten de blog in extenso volgen.


 

De GKv is niet meer

 

Dr. W. Bredenhof

 

 

Na 1 mei 2023 bestaan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) niet meer. In Nederland stonden ze bekend als de Gereformeerde Kerken – vrijgemaakt (GKv). Op 1 mei fuseerde de GKv met de Nederlands Gereformeerde Kerken tot een nieuw kerkverband dat de Nederlandse (let op de extra 'e') Gereformeerde Kerken heet.

 

De 30-ger en 40-ger jaren van de vorige eeuw verliepen tumultueus voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). De kerken werden geteisterd door geschillen over de leer van Abraham Kuyper. Toen synodes ambtsdragers aan sommige van zijn leerstellingen begonnen te binden, leidde dat tot de Vrijmaking van 1944. De vrijgemaakte kerken achtten zich de rechtmatige voortzetting te zijn van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

 

Zowel de Canadian Reformed Churches (CanRC) als ook de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) zijn gesticht door Nederlandse immigranten uit de GKv. Jarenlang werd de GKv beschouwd als de geliefde 'moederkerk'. In 2017 besloot de GKV echter om alle kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen. Dat was het begin van het einde van de oecumenische betrekkingen tussen de GKv en de CanRC en FRCA (en vele anderen). De Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken veroordeelde de openstelling van ambten en zette de GKv in 2022 uit de organisatie. 

 

De GKv vervreemdden zich meer en meer van confessioneel orthodox gereformeerde en presbyteriaanse kerken over de hele wereld. Tegelijk werd over en weer het hof gemaakt  met de Nederlands Gereformeerde Kerken. De NGK waren ontstaan ten gevolgen van een scheuring in de GKv in 1967. Leden van de NGK wilden meer oecumenische openheid dan de GKv in die tijd acceptabel achtte.

In de loop van de tijd werd de NGK steeds minder confessioneel gereformeerd. Al in 1995 openden ze het diakenambt voor vrouwen, en in 2011 werden er ook vrouwen predikant. Het besluit van de GKV uit 2017 maakte de weg vrij voor een fusie, of hereniging, met de NGK.

 

Naar verluidt hebben slechts drie GKV-gemeenten zich niet aangesloten bij de fusie: Urk, Capelle aan den IJssel-Noord en Vroomshoop. De laatste jaren verloor de GKv echter ook leden aan kerken als de Gereformeerde Kerken Nederland en de Gereformeerde Kerken (hersteld). Ook deze kerken zijn in gesprek over een fusie.

Inmiddels is dus het laatste hoofdstuk geschreven van de geschiedenis van de GKv. Helaas liep het niet goed af.

 

[Vertaling uit het Engels, djb]