Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Steun GKv Vroomshoop

 

D.J. Bolt

23-09-23

 

Naast de gemeenten van Capelle aan den IJssel Noord en Urk is dus ook de GKv gemeente van Vroomshoop niet meegegaan naar het NgK-verband. Dat was geen eenvoudige beslissing, in geestelijk opzicht maar ook materieel niet. Want ongeveer de helft van de gemeenteleden is vertrokken naar de genabuurde Ngk gemeente te Daarlerveen. En dat betekent dat de financiële lasten van de in aantal gehavende gemeente hoog zijn. Heel hoog want naast de vaste kosten voor kerkgebouw, pastorie en predikant komt daar ook nog een forse rekening bij van de vereniging voor de pensioenvoorziening van predikanten binnen van de (voormalige) gereformeerde kerken vrijgemaakt. Deze vereniging heeft namelijk alle kerken aangeslagen voor €440 per lid. Dat bedrag is natuurlijk al niet gering maar als peildatum voor de grootte van de gemeente geldt het aantal leden vóór de breuk. Dat betekent dus bij de halvering van ledental de gemeente effectief het dubbele per lid, zeg bijna €900 betaalt! Het navrante is dat in Daarlerveen het omgekeerde geldt, dus daar zijn de kosten slechts ruim €200 per lid. En bovendien is haar predikant ds. H.J. Visser vertrokken en overgegaan naar de GKN …

 

De broeders en zusters in Vroomshoop hebben dus een principiële beslissing genomen die ook zware materiële consequenties met zich meebrengt. Zouden wij hen niet kunnen helpen deze te dragen? Het bankrekeningnummer van de kerk is:

 

NL17 RABO 0366 6880 73 t.n.v. Geref. Kerk ‘de Akker’ te Vroomshoop