Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Help Oekraïne 21

 

D.J. Bolt/CERE

02-12-23

 

Graag informeren we weer over de situatie Oekraïne/Transkarpatië.

 

- Fotoverslag hulpverlening

- Stand van zaken

 


 

Fotoverslag hulpverlening

29 november 2023

 

Beste broeders en zusters,

 

Dankzij Gods genade kunnen we onze dagen in Transkarpatië nog steeds in stilte doorbrengen. In stilte, maar helaas niet in vrede. Zo vertelde een van onze dierbare kennissen dat zijn vriend, 30 jaar, het niet meer aankan: als man de hele tijd thuis te moeten zitten en bang te zijn dat soldaten naar zijn huis komen om hem als soldaat in dienst te nemen. Ook dat hij als man niet voor zijn gezin kan zorgen, maar dat zijn gezin voor hém moet zorgen. En zo ondergaat deze jongeman momenteel een psychiatrische behandeling. En hij is niet de enige…
 

We kijken zó uit naar het einde van de oorlog! Om weer vrij te zijn en zonder angst over straat te kunnen gaan. Om de landsgrenzen te mogen oversteken om onze vaak eenzame ouders en familieleden te bezoeken.

 

De winter nadert. Dat maakt veel mensen bang voor stroomuitval. Maar zelfs als dat niet gebeurt dan zal toch verwarming voor velen nog steeds een probleem zijn. Vóór de oorlog was Oekraïne al een arm land maar de oorlog maakt de situatie nog erger en het leven van de mensen nog moeilijker.

Er zijn nog steeds veel vluchtelingen in Transkarpatië, maar velen hebben óf een appartement gekocht óf hebben iets gehuurd om zo te proberen een normaal leven te leiden. Sommigen kunnen zich zelf redden maar door de meestal moeilijke financiële omstandigheden waarin mensen zijn komen te verkeren, worden dat er wel steeds minder.
 

Met de donaties die we van jullie hebben ontvangen konden we de afgelopen maand vluchtelingen van het nodige voorzien. Deze zijn waarschijnlijk allemaal al bij jullie bekend, we hebben eerder foto's van hen laten zien. Helaas kunnen ze niet naar huis, zelfs kunnen velen van hen nérgens meer heen omdat er niets meer van hun huis over is. Daarnaast zijn er ook mensen die nog steeds hopen dat als de oorlog voorbij is, ze wél naar huis kunnen gaan om de schade aan hun huizen te herstellen. Ze hopen hun oude gewone leven weer te kunnen oppakken. Tegelijk weten ze ook dat hun leven niet meer hetzelfde zal zijn want sommige mensen zijn overleden en anderen blijven liever in het buitenland. Daarbij komen ook nog de trauma's die in de oorlog zijn opgelopen.

 

In november bezocht ik[1] Nagybakta, Visk en Jánosi en nam de gaven die ik van jullie ontving mee. Mijn excuses dat ik geen nieuwe foto's van de bezoeken kan leveren, het is soms erg moeilijk voor mij om ze te vragen een foto van hen te maken. Maar de mensen zijn nog dezelfde, de moeilijkheden helaas ook. Maar hun harten zijn vol dankbaarheid dat jullie hen helpen en hen niet vergeten bent.

 

Moge God jullie een gezegende tijd geven naar Kerst. Het zal goed zijn om dan weer de grote liefde van Christus te gedenken. Om te ervaren dat Jezus ook ons hart bereid kan maken en ons wil leren naasten te helpen en niet te vergeten hen die in moeiten verkeren

God zegene u.

 

Met broederlijke liefde uit Transkarpatië

 

PS. Ik stuur jullie hierbij een kort briefje dat de vluchtelingen in Visk aan jullie zonden, en geef daarbij ook een Engelse vertaling[2].

 


 

 

Beste Nederlandse vrienden!

 

Aanvaardt alstublieft onze dank - van Oekraïners, die gedwongen werden te verhuizen uit gebieden waar de oorlog vandaag de dag nog steeds woedt. We wonen momenteel in Visk, Transkarpatië, in een ziekenhuisgebouw, waar we aan het begin van de oorlog werden ondergebracht.


Wij willen u hartelijk danken voor uw steun, voor de humanitaire hulp die wij bij verschillende gelegenheden van u hebben ontvangen. Ook willen we de gemeente en ds. Gyula Sütő[3] van de Evangelisch Gereformeerde Kerk te Visk bedanken voor hun humanitaire hulpverlening en het doorgeven van uw zeer belangrijke donaties aan ons, Oekraïners die gedwongen werden hun huizen te verlaten.
 

Beste Nederlandse vrienden en weldoeners, we ervaren uw hartelijke goedheid en merken hoe u zich inspant de situatie waarin we verkeren daadwerkelijk ten goede te veranderen. Als Oekraïners zeggen we: Moge uw goedheid u tot gezondheid strekken, en God zegene u met gezondheid.

Heel erg bedankt voor alles!

 

Mensen, arm én dankbaar

 


 

Het wordt kouder…

 


  

Stand van zaken

 

Zoals we in de editie Help Oekraïne 20 meldden was er in de afgelopen maanden veel minder geld nodig en nog voldoende geld bij de hulpverleners om in de noden te voorzien. Dat is inmiddels veranderd nu de winter met zijn kou zich laat voelen.
In drie plaatsen zorgen onze broeders en zusters voor in totaal 70 vluchtelingen. Hun inschatting is dat daarvoor gemiddeld $40/persoon/maand ondersteuning nodig is, dus in totaal $2800/maand. Daarvoor kunnen ook nog enkele zeer armen van brandstof voor verwarming worden voorzien, zo is op dit ogenblik de inschatting.

We gaan dus weer de 'Monthly' overmaken.

 

Ook is er behoefte aan kleding voor een 40-tal Oekraïense militairen waar contact mee is. Kleding in de vorm van warme sokken(!). We zijn bezig die te kopen, zo mogelijk gesponsord, en zullen die daar dan z.s.m. naar toesturen . Ook willen we voor deze mannen iets aardigs voor Kerst laten bezorgen.
Verder zou het mooi zijn, net als vorig jaar, dat er ook voor ERE kerkleden met Kerst iets feestelijks gedaan kan worden. Daar overleggen we nog over. 

 

Ondertussen blijven we rondkijken naar mogelijk andere hulpverleningskanalen. We hebben inmiddels contact gemaakt met enkele personen en organisaties.

 

Financiën

 

Op dit moment hebben we voldoende geld in kas om bovenstaande plannen en voornemens uit te voeren. Rond de jaarwisseling zullen we ons weer verantwoorden en mogelijk weer een beroep op onze donoren doen.

 

Het is goed te weten dat de commissie CERE een stichting CERE is geworden. We zijn bezig om die in te richten met o.a. een eigen website en bankrekening. Zodra dat rond is hoort u er meer van. Tot nu mogen we nog gebruik blijven maken van de diaconale rekening van DGK Opeinde e.o., zie hieronder.

 

Wilt u een actie starten t.b.v. de noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen verwarring ontstaat. Email: info@eeninwaarheid.info.

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

 

Giften kunnen worden overgemaakt op

 

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 

Vertalingen: DJB

 

NOTEN


[1] Zr. Agnes Sütő. djb.

[2] We vertaalden Engelse vertaling weer in het Nederlands. Het briefje is geschreven in cyrillisch lettertekens. Dat maakt het voor ons heel lastig, zo niet onmogelijk, om het rechtstreeks naar onze taal over te zetten.

[3] Echtgenoot van zr. Agnes Sütő. djb.