Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

In Memoriam prof. drs. D. Deddens

D.J. Bolt
14-11-09


Toen wij in 1967 trouwden hebben we hem gevraagd ons huwelijk te bevestigen. Graag wilden we dat in een 'gewone' kerkdienst, dus niet een typische huwelijksdienst waarin eigenlijk alleen de familie is vertegenwoordigd. En zo kwam het dat ons huwelijk door ds. Deddens op Goede Vrijdag werd bevestigd. Hij had als tekst gekozen: Het is volbracht!
Het zal onmiddellijk duidelijk zijn dat niet het bruidspaar centraal stond maar Jezus Christus en zijn Middelaarswerk. T.o.v. huidige gebruikelijke huwelijksdiensten was de aandacht voor ons maar zeer beperkt. Maar toch, de Dienaar van het Woord liet zien dat ons christelijk huwelijk alleen maar goed en verantwoord kon beginnen en een stevig fundament kreeg juist door dat Het is volbracht! Wat een rijkdom om zo te mogen beginnen!
Nu is de taak van deze trouwe dienstknecht van de Here hier op aarde volbracht. Ook hij mag rusten van zijn taak op grond van het tekstwoord waar hij toen het Woord over bediende. Daardoor is ook zijn leven verzoend en mag hij bij Christus zijn.

We vonden in het kerkblad van de gereformeerde kerk van Kampen(Ichthus) eveneens een gedenken van deze voorganger. Met toestemming willen we dat graag plaatsen omdat dat ook blijk geeft van een bijzondere verbondenheid met deze hoogleraar van de kerken.

Bij het heengaan van prof. D. Deddens

De Here heeft vorige week emeritus-hoogleraar drs. D. Deddens tot Zich geroepen. Van 1979 tot 1988 diende hij aan de Theologische Hogeschool hier in Kampen. Hij volgde prof. J. Kamphuis op als hoogleraar in de Algemene en Nederlandse kerkgeschiedenis en in het kerkrecht.
Jarenlang heeft hij als hoofdredacteur van het Kerkelijk Handboek van de kerken gefunctioneerd.
In de geschiedenis van onze Gereformeerde Kerken heeft hij in turbulente tijden als preses van de generale synode gediend, in 1964 (Rotterdam-Delfshaven) en 1967 (Amersfoort-West) toen de breuk ontstond met de ?buitenverbanders?, later de Nederlands Gereformeerde kerken. Ook nog in 1972 op de synode te Hattem.
In zijn arbeid verraadde zich zijn liefde voor de kerk van de Here. Ook stak hij de dankbaarheid niet onderstoelen of banken die hij had voor Gods werk in de kerkgeschiedenis, zoals de reformaties die de Here gaf in de 16e eeuw, maar ook in de dagen van de Afscheiding (1834), de Doleantie (1886) en Vrijmaking (1944).
Prof. D. Deddens beschikte over een fenomenale kennis, ook in zaken van het kerkrecht. Een kenmerk van zijn werk was zijn grote precisie, tot in het detail. Wie ooit artikelen van zijn hand heeft gelezen zal niet vergeten het uitgebreide bewijsmateriaal waarmee hij verwijst naar de bronnen. Dit notenmateriaal besloeg vaak haast de helft van zijn artikel of nog meer.
We kunnen nog steeds veel leren van de studies van zijn hand. Ook voor de geschiedenis die de Here vandaag met zijn kerk gaat. O.a. wat ?kerkrecht? betreft in dagen van kerkelijke verwarring en verstrooiing, waar hij ook het een en ander over geschreven heeft..

Prof. Deddens en de ?Ichthus?.
Met dankbaarheid wil ik hier vermelden dat prof. D. Deddens zich op een bepaalde manier ook verbonden voelde met onze gemeente hier in de Ichthus.
Hij heeft bij zijn leven ons dat ook kenbaar willen maken. In een verklaring, die ons ter beschikking is gesteld, heeft hij dat zwart op wit kort als volgt laten optekenen:

?De oud-hoogleraar kerkrecht aan de TUK, prof. D. Deddens, laat weten dat hij ? ook na het GS-besluit ? volledig achter predikant en kerkenraad van Kampen-Noord (Ichthus) staat.?

Het is niet de enige hoogleraar kerkrecht die heeft verklaard dat kerkrechtelijk niet kan wat hier in Kampen-Noord is gebeurd en door zelfs twee synodes is goedgekeurd!
Wie de feiten van de geschiedenis hier in Kampen-Noord kent, zal zich er ook niet over verwonderen.

Ook kerkelijke voorgangers komen en gaan. Wie het woord van God gesproken hebben, dienen we in gedachtenis te houden om hun geloof na te volgen. Het geloof in het Woord van God. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebr 13:7-8)

Een onsterfelijke troost voor de kerk in vergankelijkheid.

E. Hoogendoorn