Ethiek

Kerkverband

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Bezwaren deel 1.1 - Introductiebrief

 

De introductiebrief aan de kerkenraad die het bezwaarschrift begeleidt hebben we weggelaten. Het is een nogal persoonlijk document dat het best door de afzender zelf kan worden geschreven.

 

De documenten zijn nogal omvangrijk. Ook het eigenlijk beknopte bezwaarschrift, deel 1.2 telt nog altijd ruim 20 pagina's. Het is voor te stellen dat (sommige) kerkenraadsleden wat moeite zullen hebben met deze omvang. Van de andere kant, het gaat om heel belangrijke zaken die verdienen om goed beschreven en toegelicht te worden. Het moet toch mogelijk zijn voor een gemiddeld kerkenraadslid 20 pagina's tekst te lezen en zich daar een oordeel over te vormen? Hoe moet het anders met de Acta van onze synoden van tussen de 500 en 1000 pagina's …?
Maar als verkorting van het bezwaarschrift toch gewenst wordt, hier een aantal tips.

 • Verwijder tekstonderdelen die niet strikt noodzakelijk zijn of zet ze ingesprongen in kleine letter (vergelijk bijvoorbeeld de CNT boeken). Sommige verduidelijkende voorbeelden kunnen worden weggelaten.
   
 • Verplaats minder belangrijke tekstonderdelen naar noten. Die kunnen in een eventueel kleinere lettergrootte aan het eind van het document worden gezet.
   
 • Laat synodebesluiten weg uit de tekst en verwijs naar de GKv-site. Wel de besluitidentificatie vermelden natuurlijk. Beter is een hyperlink toe te voegen zodat met één click de gewenste tekst kan worden opgehaald en getoond.
   
 • Hetzelfde geldt voor de opgenomen kerkordeartikelen.
   
 • Eventueel kunnen ook de delen 2.1, 2.1 en 2.3 worden weggelaten maar dan ontbreken wel belangrijke achtergrondgegevens die sommige mensen misschien graag zouden willen lezen om precies na te gaan wat er gebeurd is op de synode.

Er moet wel opgelet worden dat het geheel consistent blijft, dus dat er geen referenties naar teksten ontstaan die nergens meer te vinden zijn.

 

Tenslotte, misschien moet ook overwogen worden dat veel lezers 'lui' zijn en niet even op een website gaan zoeken naar dit of dat synode- of kerkordeartikel. Een opgenomen uitgeschreven tekst heeft dus ook zijn voordelen.