Ethiek

Uit de kerken

Nieuwe artikelen
Signalen

CERE - Charitas Evangéliumi Református Egyház

Giften voor noodhulp Oekraine kunnen worden overgemaakt op:

NL88RBRB0827785585  Diaconie De Gereformeerde Kerk Opeinde eo.
Vergeet niet te vermelden Oekraine.

 Aanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

De Gereformeerde Kerken Nederland – Bericht 2

 

Redactie een in waarheid

09-01-21


Ds. H. Drost (1953) en zijn echtgenote hebben zich gevoegd bij de Gereformeerde Kerk Nederland te Kampen. Ds. Drost is emeritus predikant van GKv Zwijndrecht-Groote Lindt.

 

Inmiddels hebben de kerken van het GKN verband twee classes gevormd: Noord en Zuid. De classis Noord is gevraagd een gesprek met de predikant te hebben met het oog op  preekbevoegdheid in deze kerken.