Ethiek

Rond de Schrift

Nieuwe artikelen
SignalenAanmelden GRATIS nieuwsbrief

Naam:
E-mail:printen

mailen

Apologie van Bijbelse scheppingsverslagen

 

 

Jason Lisle, Biblical Science Institute

23-03-19

 

Het Biblical Science Institute in de USA doet verslag van recente activiteiten.

Dit Instituut, in juli 2017 opgericht door dr. Jason Lisle, is een Amerikaans platform dat zich richt op het weerleggen van de claim dat de Bijbel onwetenschappelijk is. Critici beweren dat de wetenschap heeft bewezen dat de Bijbel niet klopt, vooral de geschiedenis uit de eerste hoofdstukken van Genesis. Het Instituut wil christenen toerusten om zulke claims te weerleggen en hen bemoedigen dat de wetenschap de Bijbel juist bevestigt. Het wil waarheid van leugen onderscheiden en dat ter ere van God.

 

Het Instituut wil de dwaasheid en onredelijkheid laten zien van hen die hardnekkig weigeren hun knieën voor Christus te buigen. Het omarmt de vooronderstelling dat de Bijbel de ultieme autoriteit in alle zaken is, inclusief haar eigen verdediging. Het betekent dat we erkennen dat er geen externe standaard bestaat die superieur is aan Gods Woord en dat we weigeren te doen alsof die er wel zou zijn. Deze benadering wordt door veel christenen maar matig begrepen. Zij denken dat het inhoudt dat je geen extern bewijs (wetenschap, geschiedenis, enzovoort) moet gebruiken als je het christelijk geloof verdedigt. Maar niets is minder waar. Het instituut gebruikt veel wetenschappelijke kennis, maar doet dat op een manier die uitgaat van de vooronderstelling dat de Bijbelse waarheid betrouwbaar is.

 

We lezen graag mee met hun laatste nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief

Maart 2019 – apologie conferentie

 

Vorige week kreeg ik (Jason Lisle) gelegenheid in Canada op een conferentie over apologie te spreken. Eigenlijk vonden er twee conferenties tegelijkertijd plaats, één in Edmonton en één in Calgary, waarbij de verschillende sprekers van plaats wisselden.

 

Het was een fascinerende ervaring, omdat de cultuur in Canada verder afgegleden is op het liberale pad dan in de USA. De ideeën over theïstische evolutie (dat alle leven voortkwam uit één gemeenschappelijke voorouder, maar dat God dat proces leidde) en over oude aarde creationisme hebben de kerk in Canada stevig geïnfiltreerd, zelfs nog meer dan hier in de VS. Beide ideeën verwerpen het letterlijke historische verslag van Genesis, althans tot op zekere hoogte. En aangezien alle belangrijke christelijke doctrines hun basis vinden in de letterlijke geschiedenis van Genesis, kan de verwerping van zo’n geschiedenis alleen maar resulteren in verdere achteruitgang van het christelijke wereldbeeld.

 

Kijken naar de christelijke cultuur in Canada is alsof je een glimp krijgt van de heel nabije toekomst van christelijk Amerika, als we doorgaan op het pad van compromissen. Niettemin heeft God voor zichzelf vele duizenden christenen bewaard, die hun knie niet voor evolutie en deep-time hebben gebogen. En ik mocht veel van zulke mooie christenen bij dit laatste avontuur ontmoeten.

 

De eerste stap op weg naar een compromis betreft de ouderdom van de aarde. De bijbel leert dat God in zes dagen (begrensd door één avond en één morgen) de schepping voltooide en daarna één dag rustte. Dit als een patroon om door ons nagevolgd te worden (Exodus 20:8-11). Er is geen twijfel over mogelijk dat de schrijver bedoelde dat wij onder deze dagen normale zon-roterende aardse dagen zouden verstaan en er niet een dichterlijke of symbolische betekenis aan geven. Voorts verklaart de Bijbel dat op de zesde dag mensen werden gemaakt en zij geeft ons verschillende leeftijden van de aartsvaders. Daarmee geeft zij een indicatie dat de schepping zo’n 6000 jaar geleden plaatsvond. Maar in de seculiere cultuur is men gehersenspoeld om te geloven dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is en dat dit zogenaamd wetenschappelijk bewezen wordt. Daarom is het voor christenen heel verleidelijk Genesis als iets minder letterlijke geschiedenis op te vatten om zo in het gevlij te komen bij de seculiere tijdschaal.

 

Maar het compromis eindigt hier niet. Als Genesis niet bedoelt wat het zegt over de tijdschaal van de schepping, waarom zouden we dan wat daar over het mechanisme van de schepping wordt gezegd wel vertrouwen? Per slot van rekening geloven de meeste seculiere wetenschappers in neo-Darwiniaanse evolutie. Dus waarom Genesis niet interpreteren als een symbolisch, dichterlijk of anderszins niet-letterlijk verhaal en in plaats daarvan in theïstische evolutie geloven? En als de Bijbel het zo mis heeft over al die details, waarom zouden we menen dat zij betrouwbaar is ten aanzien van onze verlossing? Als uiteindelijk de Bijbel niet betrouwbaar is in zaken van gewone geschiedenis, waarom zouden we haar bij moeilijker zaken vertrouwen? (Joh. 3:12). Het pad van ongeloof is een gladde glijbaan. Canada ligt op dit pad maar een paar jaren voor op de VS en Bijbelgetrouwe christenen weten dit.

 

Gezien de cultuur heb ik voor mijn opening bij de presentatie in Edmonton er op gefocust te laten zien hoe christelijke principes geworteld zijn in de letterlijke geschiedenis van Genesis 1-11. Ik heb ook uitgelegd dat Genesis echt een zesdaagse schepping leert en dat correcte exegese tot geen andere conclusie kan leiden. Theïstische evolutie en oude aarde creationisme beweren beide dat de dood al bestond voordat Adam zondigde. Maar als dat waar zou zijn, dan zou Adams zonde niet de dood in de wereld hebben gebracht. Zou in dat geval de dood echt de straf voor de zonde zijn en waarom zou Jezus nog aan het kruis moeten sterven? Bovendien moeten mensen die in miljoenen jaren evolutie of voortgaande schepping geloven, de wereldwijde zondvloed van Genesis 6-8 ontkennen of ze moeten die gebeurtenis als alleen maar een plaatselijke vloed herinterpreteren. Maar geen van beide opties verdraagt zich met de Bijbelse tekst.

 

In Calgary heb ik een presentatie gegeven over hoe wetenschappelijk bewijs de schepping bevestigt op het vlak van genetica, informatietheorie en geologie. We hebben gezien dat geobserveerde veranderingsprocessen bij levende organismen precies de andere kant op wijzen als evolutie in Darwiniaanse zin. We onderzochten de effecten van de zondvloed en hoe die fossielen over de hele aarde achterliet. Wij onderzochten de problemen met radiometrische datering en lieten bewijs zien dat rotslagen en fossielen in de verste verte geen miljoenen jaren oud zijn. Ik liet in een aparte lezing zien hoe we effectiever met evangelisatie om kunnen gaan door met Genesis te beginnen.

De reactie was heel positief.

 

Ik kreeg ook gelegenheid op een christelijke school te spreken. Bij het discussiëren over de “Worlds of Creation” nam ik de studenten mee op een virtuele tour langs het zonnestelsel en liet zien hoe elke planeet Gods macht ten toon spreidt en consistent is met de Bijbelse tijdschaal. Na de conferentie gaf ik in een andere kerk nog een lezing over astronomie.

 

Cultureel gezien waren er veel meer theïstische evolutionisten en oude aarde creationisten op de ‘Wees gereed’ conferenties dan meestal op een apologetisch seminar in de VS. Velen van hen hadden blijkbaar echt nog nooit goede Bijbelse scheppingstheologie of wetenschappelijk bewijs gehoord dat de seculiere tijdschaal onder de loep neemt. Ik verwachtte daarom dat sommigen mijn argumenten kritisch zouden benaderen, vooral tijdens de vragenuurtjes die we bij beide conferenties hadden. Andersdenkenden hadden de gelegenheid naar de microfoon te komen en zich te laten horen. Maar niemand betwistte ook maar iets van wat ik zei. In plaats daarvan werden de gewone follow-up vragen gesteld die ik bij iedere andere conferentie ook krijg. Misschien dachten ze na over wat gezegd was, misschien wel voor de eerste keer. Ik vond het een eer hun deze informatie te geven en bemoedigde iedereen met de Bijbelse waarheid. Bid dat God de informatie die ik bracht gebruikt om redding aan ongelovigen te brengen en veroordeling aan degenen die de theologie hebben gecompromitteerd.